11 sep 2020 18:05

Overheidsopdracht voor de verlenging van het onderhoud van de optische en IP-infrastructuur van Belnet

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Wetenschapsbeleid, David Clarinval, akkoord met de lancering en de gunning van een overheidsopdracht voor de verlenging van het onderhoud van de optische en IP-infrastructuur van Belnet.

Op 5 juni jongstleden heeft de ministerraad de overheidsopdracht van Belnet goedgekeurd voor het onderhoud van zijn optische en IP-infrastructuur en de levering van aanvullende apparatuur en aanverwante diensten voor een periode van vijf jaar. Door de complexiteit van deze opdracht heeft Belnet echter enige vertraging opgelopen. Gezien het cruciale belang van deze infrastructuur kan het onderhoud ervan niet achterwege blijven. Daarom stelt Belnet voor om de drie lopende overheidsopdrachten met de huidige kandidaten (Nokia, Ciena en Orange Cyberdefense) te verlengen voor 6 maanden. Dit zou een doorlooptijd geven van drie maanden, wat zou moeten volstaan om eventuele procedurele problemen op te lossen.

Belnet is in 1993 begonnen met zijn activiteiten en is een echte internetpionier in België. Het netwerk van deze dienst was oorspronkelijk uitsluitend bedoeld voor de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap. Sinds het begin van de jaren 2000 is het echter uitgebreid tot de federale overheidsadministraties. Dankzij zijn expertise, unieke marktpositie en schaalvoordelen voldoet Belnet aan de specifieke behoeften van meer dan 200 aangesloten organisaties, die samen 800 000 eindgebruikers vertegenwoordigen. Belnet heeft ongeveer 80 medewerkers en heeft de status van een overheidsdienst met afzonderlijk beheer binnen het Wetenschapsbeleid.