01 apr 2015 15:39

Overheidsopdracht voor de vervanging van de Belpic-infrastructuur van het Rijksregister

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de gunning van een overheidsopdracht goed met betrekking tot de vervanging van de Belpic-infrastructuur voor de dienst van het Rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het contract, dat gegund wordt volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, heeft betrekking op de vervanging van de servers en de hardware security modules (HSM) van de Belpic-infrastructuur, in het kader van het contract RRN3/2001 van 3 januari 2002. De opdracht wordt toegekend aan de firma Steria Benelux NV.