27 mrt 2009 13:00

Overheidsopdracht voor Defensie

Onderhoud van de tactische lasersimulator Minidra

Onderhoud van de tactische lasersimulator Minidra

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating gegeven om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het onderhoud van de tactische lasersimulator Minidra. Het gaat om een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur.

De tactische lasersimulator Minidra zal verder worden gebruikt tot wanneer de nieuwe collectieve simulator beschikbaar is. De Minidrasystemen van de Luchtcomponent en de Landcomponent worden beheerd door de oefenkampen voor alle Componenten van Defensie.