07 sep 2012 18:06

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met de overheidsopdracht die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelt voor de deelname aan de contracten voor de ondersteuning van de NH90 helikopters.

Het gaat om de werkingsondersteuning van de aangekochte nieuwe helikopters in het kader van de NAVO-samenwerking NAHEMO. Defensie zal tijdens de levenscyclus van de NH90 helikopters genieten van de financiële, operationele en logistieke voordelen. NAHEMA, het aankoopagentschap van de NAVO, zal in naam van België en de overige partners de multinationale contracten onderhandelen.