31 mei 2013 18:51

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de technische ondersteuning van tuigen voor goederenbehandeling.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de technische ondersteuning van tuigen voor goederenbehandeling.