15 sep 2016 13:49

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het aanvatten van een overheidsopdracht over het afsluiten van een meerjarige overeenkomst (2017-2020) voor de initiële vorming en recurrente training van de bemanningen NH90 op Full Flight Simulator (FFS) en Virtual System Trainer (VST).

Het gebruik van simulatiemiddelen maakt een essentieel onderdeel uit van de initiële vorming en recurrente training van piloten en bemanningsleden NH90 NFH. De initiële vorming is het verwerven van vaardigheden, terwijl recurrente training het onderhouden van die vaardigheden behelst.