30 jan 2013 10:32

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating om een meerjarige overheidsopdracht te sluiten voor het onderhoud van de Team Training Facility simulator in Eguermin.

De Team training Facility simulator van Eguermin biedt directe ondersteuning aan de Belgische vloot op het vlak van vorming en training van scheepsbemanningen van de Belgische en Nederlandse vloot voor mijnenbestrijding.