15 jun 2012 18:30

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een  overheidsopdrachten uit te schrijven voor de vervanging van de Host Computer van de vluchtsimulator A109BA en een nieuw dienstencontract voor ondersteuning.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een  overheidsopdrachten uit te schrijven voor de vervanging van de Host Computer van de vluchtsimulator A109BA en een nieuw dienstencontract voor ondersteuning.