22 jan 2016 12:56

Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van batterijen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Stevan Vandeput akkoord met de opstart van een overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van gesloten onderhoudsvrije batterijen via het NATO Support & Procurement Agency (NSPA).

Defensie beschikt over drie contracten voor de aankoop van gesloten onderhoudsvrije batterijen (Dryfit), die op 31 december 2015 vervallen. Een nieuw meerjarig contract werd dan ook afgesloten, volgens de geactualiseerde eisen, voor 2016-2019. De batterijen waarborgen de operationaliteit van verschillende types voertuigen, van diverse radiosystemen en gemonteerde wapensystemen, net als de operationaliteit van de automatische 'pop-up' schijven die nodig zijn voor de schiettraining van de militairen.