29 apr 2016 17:41

Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van componenten en diensten voor het Air Command & Control System

De Ministerraad van 29 april 2016 heeft haar goedkeuring gegeven voor het afsluiten van een open overeenkomst voor de aankoop van componenten en diensten voor het ACCS LOC1 Systeem via de ACCS LOC1 Support Partnership van NATO Support Agency (NSPA) voor de levensduur van het systeem.

Het onderhoudscontract heeft als doel de ondersteuning van een systeem “ARS – Air Command &Control Recognised Air Picture Production Centre Sensor Fusion Post” geïnstalleerd in de bunker van het CRC Glons, welke aangekocht werd in 1999.

Dankzij de ACCS LOC1 Support Partnership van NSPA is het mogelijk om logistieke en technische expertise tussen de verschillende lidstaten te delen, gemeenschappelijke bestellingen van componenten en/of diensten tegen voordelige prijzen te plaatsen, alsook te genieten van de logistieke en technische steun die het niveau van de gebruiker overstijgt.

De ingebruikname (EOC)* van het ARS Glons is voorzien in december 2016.

*Early Operational Capability