08 sep 2017 14:18

Overheidsopdracht voor Defensie: bouw van een onderhoudsloods voor A400M transportvliegtuigen in Melsbroek

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput heeft de ministerraad zich akkoord verklaard met de lancering van een overheidsopdracht voor de bouw van een onderhoudsloods voor de A400M-transportvliegtuigen op de militaire luchthaven van Melsbroek.

Het project omvat het ter beschikking stellen van de nodige onderhoudsvoorzieningen gedurende langere periode (30 jaar) voor de ondersteuning van de BELUX A400M-vloot die vanuit de militaire luchthaven van Melsbroek zal opereren. Concreet betreft deze opdracht de bouw van een loods voor het gelijktijdig onderhouden van maximum 3 vliegtuigen, voor het uitvoeren van onderhoudswerken in verschillende ateliers en voor het parkeren van vliegtuigen in de onmiddellijke nabijheid. Het project wordt gerealiseerd aan de hand van een publiek-private samenwerking (PPS) waarbij de contractant verantwoordelijk is voor de aspecten ”design, build, finance & maintain” (DBFM).