19 jan 2018 15:47

Overheidsopdracht voor Defensie: diensten voor stockage en distributie van materiële middelen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput groen licht voor het opstarten van een overheidsopdracht voor Defensie over diensten voor stockage en distributie van materiële middelen.

Het gaat om een meerjarige (2018-2030) gemengde opdracht voor diensten voor stockage en distributie van materiële middelen. De meerderheid van de bevoorradingsklassen van materiële middelen (voedsel/gevechtsrantsoenen, textielproducten/persoonlijke uitrusting, wisselstukken) zullen aan een logistieke partner toevertrouwd worden, die deze diensten zal leveren volgens de eisen van Defensie. Het uitbesteden van deze logistieke functies zal een geleidelijke reaffectatie van de middelen (personeel, infrastructuur, materieel) toelaten, zowel lokaal als op globaal niveau voor Defensie.