02 jul 2021 18:04

Overheidsopdracht voor Defensie en de Federale Politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de verwerving van munitie voor Defensie en de Federale Politie. 

Concreet gaat het om het in plaats stellen van een raamovereenkomst voor de verwerving van munitie 40 mm Low Velocity (LV) en High Velocity (HV) van verschillende types voor Defensie en de Federale Politie

De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.