13 mei 2016 17:41

Overheidsopdracht voor Defensie: gekwalificeerd personeel voor het specifieke onderhoud aan boord van schepen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van een overheidsopdrachtenprocedure voor het ter beschikking stellen van ervaren en gekwalificeerd technisch/logistiek personeel voor specifieke onderhoudstaken aan boord van de schepen die onderhouden worden door de Marinecomponent van de Belgische Defensie.

De opdracht bestaat uit een meerjarige raamovereenkomst (2017-2023) voor diensten, volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De recurrente jaarbelasting in de werkplaatsen van het Competentiecentrum Varend Materieel bedraagt op jaarbasis gemiddeld 227.500 Direct Productive Hours (DPH). Dit zijn de effectief benodigde onderhoudsuren in de werkplaatsen. Drie vierde hiervan (130 FTE) moeten in 2017 worden opgevangen door het technisch/logistiek personeel van het dienstencontract. Rekening houdende met het verlies aan onderhoudspersoneel in de Marinecomponent door pensionering wordt geraamd dat een geleidelijke verhoging van 130 naar 145 FTE van het aantal ter beschikking te stellen ervaren en gekwalificeerd technisch/logistiek personeel noodzakelijk is voor de periode 2017-2023. Bovendien voorziet het actueel uitgezette personeelsbeleid een positieve instroom van technisch personeel ten behoeve van de werkplaatsen vanaf 2020.