21 okt 2021 17:15

Overheidsopdracht voor Defensie: installatie van satellietcommunicatiesystemen op tactische voertuigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en installatie van SATCOM On The Pause (SOTP)-systemen op tactische voertuigen van Defensie, met inbegrip van een onderhoudsovereenkomst voor de levensduur van het systeem.

De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.