03 jun 2016 19:22

Overheidsopdracht voor Defensie over een punctuele aankoop van nachtoptiek zeer lange dracht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput de opstart van een overheidsopdracht goed voor een punctuele aankoop van nachtoptiek zeer lange dracht van het type "clip-on" via het NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

Defensie voorziet in de inzet van flexibele en uiterst mobiele strijdkrachten voor buitenlandse opdrachten of opdrachten op het nationaal grondgebied. In dit kader beoogt het programma "Precisiewapens" voornamelijk de verwering van specifieke bewapening, zoals de aankoop van nachtoptiek zeer lange dracht van het type "clip-on" voor de geweren ".50". 

De nachtoptieken van het type "clip-on" die het voorwerp uitmaken van deze opdracht, zullen gebruikt worden op de primaire bewapening van het betrokken personeel en worden bijgevolg op individuele basis verdeeld, eveneens rekening houdend met noodzakelijke gepersonaliseerde afstemmingen van de richtvizieren. Dit materieel zal enkel toegekend worden aan de militairen die speciaal gevormd werden om de taak van sniper of AMat (Anti-materieel) schutter uit te voeren.