26 jan 2018 16:48

Overheidsopdracht voor Defensie: vernieuwing mijnenbestrijdingscapaciteit

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de vervanging en de initiële ondersteuning van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine.

Binnen het NAVO-defensieplanningsproces legt België in haar capacitaire ontwikkeling de focus op drie capaciteiten, waaronder maritieme mijnenbestrijding. In het kader van een meer geïntegreerde Europese defensiesamenwerking lopen er verschillende initiatieven binnen de EU, waaronder de recent opgestarte permanente gestructureerde samenwerking (PESCO). België heeft samen met Nederland een PESCO-module voorgesteld in het domein van de maritieme mijnenbestrijding en neemt hiervan de leiding op zich.

Voor België gaat het concreet om de bouw van zes mijnenbestrijdingsschepen, met bijhorende tools, ondersteuningsmateriaal en initiële ondersteuning. Aansluitend aan deze overheidsopdracht, die via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking zal lopen, kunnen andere Europese partners zich inschrijven in dit project.