09 mei 2020 19:38

Overheidsopdracht voor Defensie: vervoer van het personeel per autobus en autocar

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het punctueel collectief vervoer van personeel per autobus en autocar.

Deze meerjarige opdracht bestaat uit drie percelen (geografische zones) en duurt van 2020 tot 2026. De outsourcing zal progressief gebeuren door de vermindering van het aantal chauffeurs en verouderde bussen uit omloop te nemen.