09 mei 2020 19:38

Ministerraad van 9 mei 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 9 mei 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: