09 mei 2020 19:38

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2020-2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2020-2021. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Het aantal plaatsen houdt rekening met de huidige begrotingsrestricties, de prognose van het aantal basisbenoemingen en het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.

Het voorstel van 48 gerechtelijke stagiairs komt tegemoet aan de behoefte op het terrein.