09 mei 2020 19:38

COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van bepaalde cheques

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geldigheidsduur van bepaalde cheques verlengt als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het ontwerp verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques waarvan de vervaldatum afloopt. Zo kunnen of mogen ze niet gebruikt worden voordat de noodmaatregelen, die zijn genomen om de verspreiding van de coronaviruscrisis tegen te gaan, zijn opgeheven.

Dit ontwerp is voordelig voor de begunstigden van deze cheques, door hun koopkracht te behouden. Ook voor handelaars en ondernemingen is het voordelig, aangezien het onder meer de hervatting van hun activiteiten aanmoedigt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie