09 mei 2020 19:38

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet goed voor Ghana.

Het gaat om de intreststabilisatie voor de levering en installatie van e-learning labs in Ghana.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.