12 jan 2018 16:19

Overheidsopdracht voor Defensie: witte vloot

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor een dienstencontract voor een luchttransportcapaciteit van het type corporate. 

De commerciële vloot van Defensie vervult momenteel de volgende opdrachten:

  • ondersteuning van militaire operaties door transport van passagiers in civiele vliegtuigen
  • (V)VIP-vluchten
  • transport van de Koning, regeringsleden, leden van de Europese instanties...

Vijf vliegtuigen van twee verschillende types worden op dit moment ingezet. Defensie is via een studie nagegaan of de militair-operationele noden voor dit type luchttransport ingevuld konden worden door een dienstencontract met een minstens even hoge beschikbaarheid en aan een lagere prijs.

Daarom stelt deze overheidsopdracht, die via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking zal lopen, voor om een dienstencontract voor een luchttransportcapaciteit van het type corporate af te sluiten. De duur van het contract bedraagt acht jaar, met mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De actuele vloot zal dan ook verkocht worden.