20 mei 2022 14:45

Overheidsopdracht voor FOD Binnenlandse Zaken: IT-infrastructuur van het Rijksregister

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, belast met het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister (ADBA eID), binnen de FOD Binnenlandse Zaken.

Concreet gaat het om het vervangen van de centrale informatica-infrastructuur van de productie- en back-upvestigingen van het Rijksregister. De duur van de opdracht bedraagt maximaal 9 jaar.