29 apr 2016 17:41

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: meerjaren strategisch plan van de Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de opstart van een open offerteaanvraag voor de realisatie van het meerjaren strategisch plan van de Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

De contractduur ligt vast op 7 jaar en bevat naast de werkzaamheden voor het onderhoud van de bestaande operationele systemen ook alle nieuw te implementeren projecten die zijn opgenomen in het Meerjaren Strategisch Plan (MASP) van de Europese Unie. Het MASP-plan 2013-2020 is als werkpakket opgenomen bij de Union Customs Code (UCC).

De huidige overheidsopdracht gaat over het onderhoud van de bestaande operationele systemen en het uitbouwen van de vereiste informatica- en communicatieondersteuning voor de verdere realisatie van het MASP-plan 2013-2020 van de Europese Commissie. De nieuw te realiseren toepassingen moeten geïntegreerd worden met de al bestaande Europese en nationale IT-systemen.

De Douaneadministraties van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben als hoofddoel zich blijvend te oriënteren als een moderne en betrouwbare partner binnen het grensoverschrijdend en het intern handelsverkeer. Hiertoe dienen zij nauw samen te werken met elkaar en met andere overheidsinstanties. Ze dienen in staat te zijn om gericht te reageren op crisissituaties en nieuwe politieke noodwendigheden. Om te voldoen aan de bepalingen van de UCC en om al deze strategische gezamenlijke objectieven te realiseren, is het noodzakelijk dat de Belgische Algemene Administratie der Douane en Accijnzen in de komende jaren beschikt over de nodige middelen en een kwaliteitsvolle externe partner.