09 dec 2016 14:49

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: strategisch meerjarenplan van de Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de gunning van een open offerteaanvraag voor de realisatie van het strategisch meerjarenplan van de Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

Op 29 april 2016 gaf de ministerraad zijn akkoord om een open offerteaanvraag op Europees niveau op te starten voor het onderhoud van de bestaande operationele systemen en uitbouw van nieuwe vereiste informatica- en communicatieondersteuning voor de verdere realisatie van het  Strategisch Meerjarenplan (MASP) 2013-2020 van de Europese Commissie.

De regelmatige offertes werden getoetst aan de gunningscriteria vermeld in het bestek. Nu laat de ministerraad de gunning van de drie percelen van de officiële opdracht toe.