27 nov 2015 17:08

Overheidsopdracht voor FOD P&O: aankoop en levering kantoorbenodigdheden

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput de toelating om een overheidsopdrachtenprocedure op te starten voor de aankoop en de levering van kantoorbenodigdheden voor de FOD Personeel en Organisatie (P&O).

De overheidsopdracht bevat een open offerteaanvraag voor de aankoop en de levering van kantoorbenodigdheden zoals het materiaal voor klassering, presentatie, vergadering en planning, schrijven en verbeteren, identificatie, verpakking en verzending, verschillende elektrische apparaten en schriften, aan de verschillende klanten van de entiteit 'FOR' van de FOD P&O. Het is de bedoeling om het huidige contract, dat afloopt op 29 augustus 2016, te vernieuwen. De opdracht wordt nu voor een periode van vier jaar afgesloten.