18 feb 2022 20:11

Overheidsopdracht voor het DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel de plaatsing van een overheidsopdracht betreffende e-government integration, middleware and data access services goed voor het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Het gaat om een overheidsopdracht voor diensten die via een openbare procedure zal worden gesloten in de vorm van een raamovereenkomst in cascade met drie deelnemers, voor vier jaar. De FOD BOSA fungeert hier als aankoopcentrale. Het doel van de opdracht is ondersteunende diensten aanbieden voor de ontwikkeling en de integratie van nieuwe webservices op de FSB (Federal Service Bus) door de aanstelling van werkkrachten inzake SOA-ontwikkeling (Service Oriented Architecture).