11 mrt 2022 16:06

Overheidsopdracht voor het DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht over IT Service Support voor het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Het gaat om een overheidsopdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling binnen het domein Infrastructuur, Operations & Support (IOS) om ondersteuning te bieden aan de FOD BOSA. De opdracht heeft tot doel om de ICT-diensten verder te professionaliseren, rekening houdend met de veranderende verwachtingen van de klant. De opdracht wordt gegund voor een periode van een jaar met de mogelijkheid tot drie keer een verlenging van telkens een jaar.