23 sep 2022 16:05

Overheidsopdracht voor het FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor het uitvoeren van analyses.

Elk jaar stelt het bestuur controlebeleid een controleprogramma op dat de bemonstering voor het volgende jaar omvat. Het bestuur van laboratoria voert de analyses van ongeveer 75% van deze monsters intern uit. De vierjarige overheidsopdracht betreft de uitbesteding van de resterende 25% van het analyseplan aan externe geaccrediteerde laboratoria.