10 okt 2012 13:38

Overheidsopdracht voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad geeft toestemming aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het onderhoud van de toepassing Sanitel.

De overheidsopdracht is een onderhandelingsprocedure voor de aanpassing van Sanitel, het systeem voor traceerbaarheid van dieren dat toelaat de dieren tijdens hun levenscyclus te volgen tot in het slachthuis.