03 mrt 2016 14:19

Overheidsopdracht voor het inhuren van een reisbemiddelaar voor de organisatie van professionele reizen van verschillende federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het inhuren van een reisbemiddelaar die professionele reizen organiseert en beheert voor meerdere federale overheidsdiensten.

De overheidsopdracht heeft tot doel om een raamovereenkomst af te sluiten voor het inhuren van een reisbemiddelaar voor het organiseren en beheren van hoofdzakelijk buitenlandse dienstreizen voor meerdere federale overheidsinstellingen. Deze raamovereenomst wordt afgesloten met één dienstverlener die zal instaan voor:

  • het verstrekken van de beste reisalternatieven (transport en logementen) op basis van de reisaanvragen van de deelnemende partijen en op basis van het weerhouden reisalternatief
  • het uitvoeren van de boekingen, de aflevering van de reisdocumenten en de facturatie
  • het voorzien van een helpdesk

De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie fungeert als opdrachtencentrale voor het inhuren van een reisbemiddelaar voor meerdere geïnteresseerde federale instellingen.