27 nov 2020 16:33

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de Mercure-licenties voor de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de lancering van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de Mercure-licenties voor de geïntegreerde politie goed.

Het gaat om een meerjarige raamovereenkomst (2021-2024) van diensten voor het onderhoud van de Mercure-licenties voor de geïntegreerde politie. Mercure is een essentieel instrument voor politieonderzoek omdat het de analyse en verwerking van telefoongegevens mogelijk maakt.

De raamovereenkomst bevat één perceel verdeeld in zes posten. Ze zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens de bescherming van de exclusiviteitsrechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten.