18 mei 2018 16:38

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen.

Het gaat om een opdracht via openbare procedure met Europese bekendmaking voor de onderhoudswerkzaamheden van de 600 woningen in het SHAPE-dorp en van 19 huizen in de avenue d’Ottawa in Maisières. De opdracht heeft een voorgestelde duur van acht jaar. De huidige overheidsopdracht voor het onderhoud van die woningen eindigt namelijk op 31 december 2018.