13 sep 2019 18:06

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de supercomputer van de Pool Ruimte

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de supercomputer van de Pool Ruimte.

Een nieuw onderhoudscontract is essentieel voor de opdracht van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, namelijk de permanente dienstverlening voor de veiligheid en informatie van de bevolking, inclusief de socio-economische en wetenschappelijke gemeenschappen (weerwaarschuwingen, staat van de wegen, weer op zee, enz.), en van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie om de atmosferische chemie te voorspellen. Dit high performance computer (HPC)-systeem zal ook in 2019 onder andere gebruikt worden door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België voor de operationele uitvoering van het mathematische model van de Noordzee. Ten slotte is het systeem essentieel voor de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van de federale wetenschappelijke instellingen van de Pool Ruimte.

De duur van het nieuw onderhoudscontract loopt door tot het einde van de verwachte operationele levensduur van het HPC-systeem, namelijk tot 31 december 2021.