29 jan 2016 14:15

Overheidsopdracht voor het onderhoud van ICT-toepassingen van FOD Financiën in 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de opstart van een procedure om een overheidsopdracht te gunnen voor enkele ICT-toepassingen van de FOD Financiën voor het jaar 2016.

Het gaat om het onderhoud van de toepassingen BIZTAX, STIRON-BTW, STIR-BTW, STIR-Controle, STIR-Opsporing en Calculatrix (PB en Ven.B.).