13 jan 2017 14:49

Overheidsopdracht voor het onderhoud van militair materieel van de landcomponent

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van een  overheidsopdracht voor het onderhoud van het materieel JTAC/FST (Joint Terminal Attack Teams/Fire Support Teams).

Het gaat om een gemengde meerjarige opdracht (2017 - 2020) van diensten voor het onderhoud van het materieel van de JTAC/FST-teams en meer bepaald de FIRESTORM en STRIKEHAWK-systemen, alsook alle accessoires en randapparatuur. Deze systemen zorgen voor de bepaling van coördinaten en de datatransmissie (FIRESTORM) en het ontvangen van videobeelden afkomstig van vliegend materieel (STRIKEHAWK).