23 jul 2021 19:50

Overheidsopdracht voor het verlengen van de huurovereenkomsten van de federale drukkerij Fedopress

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van Financiën akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het verlengen van de huurovereenkomsten en het onderhoud van de federale drukkerij Fedopress.

Deze opdracht heeft als voorwerp de verlenging, met telkens drie maanden, van de huur en het onderhoud van de machines die door Fedopress/de FOD Financiën worden gehuurd om in haar vestiging in Vorst drukwerkdiensten te verrichten. Deze diensten omvatten de betaling van de ‘klikken’ voor het drukken en verzendklaar maken, de huur en de coördinatie van machines via een ‘ADF’-systeem en de terbeschikkingstelling van deskundigen om de werking en het onderhoud ervan te garanderen.

De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.