20 jan 2012 14:55

Overheidsopdracht voor landsverdediging

Overheidsopdracht voor de gecentraliseerde aankoop van mediaruimte voor de imago- en aanwervingscampagnes

Overheidsopdracht voor de gecentraliseerde aankoop van mediaruimte voor de imago- en aanwervingscampagnes

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de loten toe te kennen van de meerjarige overheidsopdracht voor de gecentraliseerde aankoop van mediaruimte voor de imago- en aanwervingscampagnes van Landsverdediging:

  • luik reclameruimte aan Space nv
  • luik bioscoopreclame aan Brightfish nv
  • luik busreclame op De Lijn aan LijnCom nv
  • luik busreclame op TEC aan Metrabus nv
  • luik busreclame op MIVB aan Metrabus nv
  • luik reclame op Franstalige regionale tv aan Média 13 bvba
  • luik reclame op Nederlandstalige regionale tv aan Regionale tv Media nv