04 sep 2009 12:02

Overheidsopdracht voor landsverdediging

Inrichting van een 'cleanroom' in het Militair Hospitaal Koningin Astrid

Inrichting van een 'cleanroom' in het Militair Hospitaal Koningin Astrid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de inrichting van een 'cleanroom' in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek.

De inrichting van de 'cleanroom' is van fundamenteel belang om in menselijk weefsel van hoge kwaliteit te voorzien voor de verzorging van zware brandwonden en chronische wonden. Het Militair Hospitaal is een boegbeeld op het gebied van de verzorging van zware brandwonden. Het hospitaal baat op dit ogenblik een huidbank en een keratinocydebank uit.

Om hun erkenning na 2010 te behouden, moeten de weefselbanken volgens een Europese richtlijn over een 'cleanroom' beschikken. De nieuwe 'cleanroom' van het Militair Hospitaal zal vier laboratoria, het meubilair, het materiaal en alle lokalen omvatten zoals steriele lokalen, aangepaste toegangen, opslagplaatsen... Ze komt op de plaats van de huidige apotheek van het hospitaal die op een andere locatie in het hospitaal wordt ondergebracht.