14 okt 2011 14:49

Overheidsopdracht voor landsverdediging

Bevoorrading van geleidingskits en ontstekers voor de F-16-vloot

Bevoorrading van geleidingskits en ontstekers voor de F-16-vloot

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming om een Letter of Offer and Acceptance te sluiten met de Amerikaanse overheid om de F-16's te bevoorraden met INS/GPS 60 geleidingskits en bijhorende ontstekers.