06 nov 2014 16:57

Overheidsopdracht voor landsverdediging: uitbating en onderhoud van technische installaties

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de uitbating en het  onderhoud van de technische installaties in Leopoldsburg en Zutendaal. 

De overheidsopdracht betreft de vernieuwing van twee overeenkomsten uitbating en totale waarborg voor het onderhoud van de thermische installaties van landsverdediging. Hierbij wordt rekening gehouden met de technologische evolutie en met energiebesparende maatregelen.