30 aug 2019 17:03

Overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten en verwante diensten.

De overheidsopdracht heeft als doel een nieuw contract te creëren ter opvolging van het huidige contract voor mobiele telefoniediensten. Dit moet aan de klanten, meer bepaald de deelnemers aan de raamovereenkomst, een contract ter beschikking te stellen voor mobiele telefoniediensten, waarop zij deze diensten kunnen afnemen. Bovendien kan de opdrachtnemer op vraag van klanten andere functionaliteiten voorstellen, om zo steeds een geactualiseerd aanbod te kunnen aanbieden. Bijkomend kan de opdrachtnemer andere tariferingsplannen voorstellen die voor een specifiek gebruik interessanter zijn.

De opdracht zal via de openbare procedure verlopen.