08 jun 2012 17:27

Overheidsopdracht voor nieuwe rijbewijzen

De ministerraad geeft staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet de toestemming om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van rijbewijzen in bankkaartmodel. De nieuwe rijbewijzen zullen vanaf het voorjaar in alle gemeenten worden afgeleverd.

Thans loopt er in 38 gemeenten een pilootproject waarbij de nieuwe rijbewijzen worden afgeleverd. De invoering op grote schaal was gepland voor 1 januari 2012. De toewijzing van de concessie werd echter geschrapt door de Raad van State. Daarom wordt nu een nieuwe overheidsopdracht voor de verdeling in alle gemeenten opgestart.

Om de continuïteit in de 38 gemeenten van het pilootproject te verzekeren wordt de overheidsopdracht voor het pilootproject, gegund aan de firma 3M Belgium nv, met zes maanden verlengd om de periode tot aan de algemene invoering te overbruggen.