17 jun 2022 16:15

Overheidsopdracht voor simultaan tolken voor de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende het simultaan tolken voor de verschillende diensten van de FOD Sociale Zekerheid en andere federale instellingen alsook de huur van tolkapparatuur.

De overheidsopdracht zal geplaatst worden via een openbare procedure. De FOD Sociale Zekerheid treedt in dit kader op als aankoopcentrale.