15 jul 2022 19:09

Overheidsopdracht voor technische ondersteuning OCMW’s

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht om het REMI-systeem ter beschikking te stellen van de OCMW’s.

Het REDI-systeem is een online tool waarmee het OCMW voor elke klant een referentiebudget kan berekenen, rekening houdend met de reële kosten voor levensonderhoud (huurkosten per gemeente, prijs van het openbaar vervoer, enz.), dus de behoeften van de persoon om een ​​waardig leven te kunnen leiden.

De minister van Maatschappelijke Integratie heeft de intentie om het REMI-systeem gratis ter beschikking te stellen van alle Belgische OCMW’s. Daartoe zullen de OCMW’s een federale subsidietoelage ontvangen die enerzijds de kostprijs van de licentie voor een periode van maximaal twee jaar volledig dekt en anderzijds – als aanmoedigingsmaatregel – zal kunnen worden gebruikt om extra financiële steun te bieden aan mensen.

Om het REMI-systeem gratis ter beschikking te stellen van alle Belgische OCMW’s wordt een overheidsopdracht met technisch monopolie gelanceerd via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.