14 jan 2011 12:06

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten voor defensie en de Federale Politie

Overheidsopdrachten voor defensie en de Federale Politie

De ministerraad geeft de toelating aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem om twee meerjarige overheidsopdrachten uit te schrijven voor de uitbating en het onderhoud van de technische installaties van diverse kwartieren van Defensie. De initiële opdrachten werden verbroken. 

De raad geeft ook de toelating aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een meerjarige overheidsopdracht uit te schrijven voor de huur van twee mainframes voor het centrale informaticasysteem geïnstalleerd op de centrale en backupsites, en voor het beheer en het onderhoud van de nieuwe en oudere uitrusting van de Federale Politie.