18 nov 2011 12:56

Overheidsopdrachten

Aankoop en levering van reactiemotorbrandstof

Aankoop en levering van reactiemotorbrandstof

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop en de levering van reactiemotorbrandstof (F-35) voor straalvliegtuigen en helikopters van het ministerie van Landsverdediging.