10 mrt 2017 17:48

Overheidsopdrachten in het kader van het project "Crossborder" van de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel met minister van Justitie Koen Geens akkoord met de gunning van meerdere overheidsopdrachten in het kader van het project "Crossborder" van de FOD Justitie betreffende het beheer en de inning van verkeersboetes.

Het project "Crossborder" richt zich in de eerste plaats op het verbeteren van het huidige systeem voor het beheer en de inning van de nationale verkeersboetes en het implementeren van een systeem voor internationale verkeersboetes.

Het nieuwe systeem voor het beheer en de inning van boetes werkt als volgt:

  • de politie stelt de overtreding vast en stuurt de gegevens elektronisch naar de FOD Justitie via het systeem voor het beheer van de dossiers van het politieparket (MaCH)
  • het systeem MaCH geeft opdracht tot het printen en versturen van een brief op naam van de politie met een kopie van het proces-verbaal, de onmiddellijke inning en een document met informatie over de procedure van inning van verkeersboetes
  • het systeem MaCH reconcilieert de betalingen automatisch. In het geval er niet of foutief betaald wordt, vraagt het parket via MaCH aan bpost om een rappel af te drukken, vervolgens (naargelang het geval) een minnelijke schikking en een bevel tot betaling
  • de overtreder zal zijn boete kunnen betalen via een website en daar ook eventueel de boete kunnen betwisten