26 apr 2024 17:37

Overheidsopdrachten inzake Asiel en Migratie

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met het plaatsen van twee overheidsopdrachten van het type ‘Design-Build-Maintenance’.

Concreet betreft het volgende dossiers:

  • het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een gesloten centrum in Jabbeke voor personen in illegaal verblijf, ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. Dit nieuwe gesloten centrum, met een oppervlakte van bijna 12 hectare, zal 112 plaatsen hebben en zal bestaan uit kamers voor 4 personen en twee kamers voor 2 personen. Het gebouw zal moeten voldoen aan de eisen van de Regie der Gebouwen, zoals gedetailleerd in haar interne richtlijn, op het gebied van EPB en duurzaamheid. Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor personen met een handicap. 
  • de bouw en het onderhoud van een gesloten centrum in Jumet. Het project maakt het mogelijk om 180 illegaal verblijvende bewoners te huisvesten, die wachten op een beslissing over hun terugkeer en de verificatie of aanpassing van hun identiteitsdocumenten (een activatie van 20 plaatsen is mogelijk in bepaalde omstandigheden). Om deze 180 bewoners te huisvesten zijn er 184 personeelsleden nodig om het centrum te runnen en 29 medewerkers om overdrachten uit te voeren. De rest van het gebouw is bestemd voor receptie, administratie en logistiek. Het complex bevindt zich op een stuk grond dat gebruikt wordt voor een federaal politiecomplex. Het complex zou 2,1 hectare beslaan. Het gebouw dient milieuvriendelijk te zijn en er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.